Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BLOOKI.PL

Obowiązująca od dnia 01.12.2021 r.

Zapewne interesują Cię zagadnienia dotyczące prywatności, które wdrożyliśmy w ramach sklepu blooki.pl i dlatego czytasz ten dokument. Poniżej przedstawiamy standardy, których przestrzegamy w związku z przetwarzaniem danych osobowych poprzez sklep blooki.pl.

Jeżeli mimo lektury poniższego dokumentu uznasz, że nie wszystko jest jasne – zapraszamy do kontaktu na adres office@blooki.pl.

Strona blooki.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby nie przetwarzać niepotrzebnych danych osobowych, jednak korzystamy z dobrodziejstw ciasteczek (plików cookie), prowadzimy sklep internetowy oraz świadczymy usługę newslettera, dlatego dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

§ 1. Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. W ramach strony blooki.pl, administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony blooki.pl jest

Wallsolution sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Urocza 5a, 63-500, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000931959, NIP 5140356780, REGON 520422388.

§ 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez blooki.pl

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne – dopasowane odpowiednio do występujących ryzyk, przestrzegamy obowiązujących przepisów i przetwarzamy dane tylko w zakresie, który jest niezbędny do osiągnięcia ustalonych celów.

§ 3. Kontakt w sprawie ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych (nie ma takiego obowiązku)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ramach blooki.pl zapraszamy do kontaktu na adres: office@blooki.pl

§ 4. Podstawy i cele przetwarzania, a także okres retencji danych

Przetwarzamy dane osobowe w ramach blooki.pl w związku z następującymi procesami:

 1. Obsługa zamówienia i wykonanie umowy

Przetwarzamy dane osobowe w związku z:

 • procesem zakupowym, jego finalizacją (dostawą) oraz wykonaniem umowy z Kupującym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozliczeniem finansowym oraz wykonaniem związanych z tym obowiązków prawnych – np. podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • a także do celów dowodowych w razie zaistnienia konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia naszych roszczeń oraz wewnętrznych celów analitycznych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 1. Kontakt mailowy i korespondencyjny

Przetwarzamy dane osobowe w związku z:

 • odpowiedzią na kontakt mailowy lub korespondencyjny, który został do nas skierowany bez związku ze złożeniem lub wykonaniem zamówienia odbywa się na podstawie zgody wyrażonej poprzez wysłanie wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • obsługą korespondencji, w tym nawiązywaniem kontaktu w przyszłości z osobami, które kontaktowały się z nami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwizacją korespondencji do celów dowodowych w razie zaistnienia konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia naszych roszczeń oraz wewnętrznych celów analitycznych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Newsletter

Przetwarzamy dane osobowe w związku:

 • z usługą newslettera, czyli informowania o bieżącej oraz planowanej działalności, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

W pewnych zakresach przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy na różnych zasadach – jeśli są to podmioty, które przetwarzają dane osobowe, które im powierzamy, w określonych przez nas celach, to są to nasi procesorzy, z którymi zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Należą do nich m.in. biuro księgowe, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi kurierskie czy agencje marketingowe.

Zdarza się, że udostępniamy dane innym podmiotom, które również administrują tymi danymi – np. obsługującej nas kancelarii prawnej, operatorom płatniczym czy organom publicznym w ramach prowadzonych przez nie postępowań.

§ 6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeśli zdarzy się, że przekażemy Twoje dane osobowe do państw trzecich (poza EOG), prawdopodobnie będzie wynikało to z narzędzi informatycznych, z których korzystamy. W takim wypadku, przekazywanie odbywać się będzie  ze spełnieniem wymogów określonych przez Komisję Europejską (to jest do państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony lub gdy zapewniono odpowiedni zabezpieczeń – np. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych) albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

§ 7. Twoje prawa

W zależności od sposobu korzystania z Portalu oraz podstawy i w celu przetwarzania Twoich Danych osobowych, mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej.

Posiadasz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. a także o prawo do przenoszenia danych osobowych.

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody – posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy lub świadczenia usług.

§ 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 9. Zasady przetwarzania plików cookies

Na stronie blooki.pl wykorzystujemy Pliki cookie.

Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookie - trwałe i sesyjne. Trwałe Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie albo automatycznie. Sesyjne Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki nie zamkniesz swojej przeglądarki, kiedy to są automatycznie usuwane.

Używamy Plików cookie, aby: 

 1. umożliwić Ci korzystanie ze świadczonych przez nas usług;
 2. ulepszać nasze produkty i usługi internetowe;
 3. spersonalizować i zoptymalizować korzystanie ze sklepu blooki.pl w zakresie np. wielkości tekstu, języka oraz rozdzielczości ekranu;
 4. świadczyć dodatkowe usługi (np. pliki cookie mediów społecznościowych).

Niezbędne Pliki cookie są nam potrzebne, aby oferować właściwie działającą stronę blooki.pl. Jeśli pliki cookie zostaną zablokowane, korzystanie ze strony może być utrudnione albo niemożliwe.

Pliki cookie analityczne i związane z wydajnością pomagają nam mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary naszej strony były odwiedzane. Wykorzystujemy to, aby badać zwyczaje osób odwiedzających w celu udoskonalania naszych produktów i usług internetowych. Możemy rejestrować adresy IP (czyli adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu), aby analizować trendy, administrować stroną, śledzić ruch użytkowników oraz gromadzić ogólne informacje demograficzne. Te pliki cookie nie są niezbędne do korzystania ze strony i zawsze będziemy prosić o Twoją zgodę przed ich umieszczeniem. Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z nich przez nas w każdej chwili.

Strona blooki.pl może zawierać pliki cookie podmiotów trzecich takich jak media społecznościowe (np. kliknięcie w „Zobacz w Playerze” może oznaczać umieszczenie plików cookie Player.pl w Twojej przeglądarce).

Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookie, a nawet ich usunięcie z Twojego urządzenia. W takim przypadku możesz nie mieć dostępu do wybranych obszarów strony blooki.pl, a my możemy sądzić, że nigdy nas wcześniej nie odwiedzałeś, w związku z czym pokażemy Ci ponownie komunikat o plikach cookie i poprosimy o wyrażenie zgody na ich umieszczanie.

W każdej chwili możesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Aby ustalić, jak zarządzać swoimi ustawieniami plików cookie, sprawdź dokładne informacje w sekcji pomocy Twojej przeglądarki.

W razie pytań, uwag lub skarg dotyczących Plików cookie, prosimy o kontakt na adres email: office@blooki.pl